Dušan Šimočko
2-násobný účastník ZOH
Kmotr hry
Dušan Šimočko
Info
Stát: Slovensko
Datum narození: 29.09.1983
Místo narození: Banská Bystrica
Mateřský klub: VŠC Dukla BB
Sleduj mě:
Úspěchy
Olympijské hry: 2 Olympics (Turin 2006, Vancouver 2010), Best result 18th Individual 2010
Mistrovství světa: Best result 15th Sprint Ruhpolding 2012 (best career result)
Světový pohár: Best result 17th Sprint Ostersund 2011
MS v letním biatlonu: 1x gold (Sprint Duszniky-Zdroj 2010), 1x silver (Sprint Brezno-Osrblie 2004)

Bio
I was born in Banská Bystrica, a town in the heart of Slovakia. I started with cross-country skiing in the local klub TJ Malachov and when I became old enough (9 years) to shoot from air rifle I started with biathlon. After successful youth categories I got the chance to represent Slovakia and professional military sport club VŠC Dukla BB. These days I am a father of my little daughter Linda (b. 2013), which makes my life even more interesting. All my hobbies are somehow connected with active sport life, so if you think of any attractive sport, I am probably doing it (for example ski touring, rock climbing, adventure racing…). I am proud to be a part of this project in the role of the godfather and I hope you will enjoy Biathlon Mania!
Registrace zdarma
Zapomenuté heslo

Zadej svou přihlašovací e-mailovou adresu, na kterou ti pošleme nové heslo.

Registrace
Registrace
Přihlášení
Prosím potvrď svůj souhlas se zpracováním tvých osobních údajů
 
Lyžuj, střílej a vyhrávej!
Již více než 3 000 000 hráčů z celého světa zažilo vzrušující život profesionálního biatlonisty. Dokážeš i ty rychle běžet na lyžích a pak sestřelit všechny terče? Je nejvyšší čas vydat se na biatlonové tratě a přidat se k těmto hráčům v jediné hře svého druhu. V Biathlon Manii můžeš dokonce soupeřit se skutečnými biatlonisty ze světového poháru.
Na hraní této hry není nutná žádná instalace ani výkonný počítač nebo rychlé připojení a navíc je možné ji hrát zcela zdarma.
Šampionem můžeš být už dnes!
Biathlon Mania je akční sportovní hra s prvky RPG a zároveň nejúspěšnější a nejhranější biatlonová hra všech dob. Umožní ti ovládat, zlepšovat a trénovat svého biatlonistu podle vlastního uvážení. Ty rozhoduješ o všem, co se stane - zvyšuj atributy, rozvíjej zázemí, uč se nové schopnosti, buduj svůj klub, porážej soupeře z celého světa, vyhrávej turnaje a buď na vrcholu světového žebříčku. Záleží jenom na tvé šikovnosti, jestli budeš vítězem, anebo skončíš v poli poražených. Ukaž všem, že na to máš! Biathlon Manii se lehce naučíš, ale těžce se od ní odtrhneš.
 • Zvládni běh na lyžích a střelbu
 • Závoď proti tisícům hráčů z celého světa
 • Zažij souboje proti reálným biatlonistům
 • Spoj se se svými přáteli a staň se členem klubu
 • Vytvoř si, vylepšuj a přizpůsob si svého biatlonového hrdinu
Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva

(platné a účinné od 25.5.2018)
Prevádzkovateľ: POWERPLAY MANAGER, s.r.o.


Čl. 1 - Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva (ďalej len „VOP“) stanovujú a upravujú pravidlá medzi prevádzkovateľom a hráčmi, ktorí sa zaregistrovali do ktorejkoľvek hry prevádzkovateľa alebo si ju nainštalovali na svojom zariadení (ďalej len „hráči“). Tieto VOP platia v plnom rozsahu pre všetkých hráčov hier prevádzkovaných prevádzkovateľom (ďalej len „hra“ alebo „hry“). Hry môžu pozostávať z viacerých samostatných celkov predstavujúcich jednotlivé herné servery.


 2. Prevádzkovateľom hier je spoločnosť POWERPLAY MANAGER, s.r.o., so sídlom Budatínska 57, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 722 405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43978/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
       a) telefónne číslo: +421915637243
       b) e-mail: support[a]powerplay.studio


 3. Hry môžu byť poskytované prostredníctvom svojej internetovej domény alebo prostredníctvom viacerých platforiem, ktorými sú najmä, ale nie výlučne, iOS (Apple’s App Store), Android (Google Play), sociálna sieť Facebook, platforma Amazon (ďalej len „platformy“). V prípade, že hráč používa hru prostredníctvom platforiem tretích strán, súhlasí aj s podmienkami používania týchto platforiem.


 4. Hra sa považuje za úplne dodanú hráčovi:
       a) momentom ukončenia jej sťahovania/inštalácie hráčom do príslušného zariadenia, alebo
       b) momentom umožnenia prístupu hráčovi k hre prostredníctvom online telekomunikačnej metódy, alebo
       c) momentom umožnenia využívania hry hráčom.Čl. 2 – Opis poskytovanej hry

 1. Hra je poskytovaná prevádzkovateľom pre hráčov takým spôsobom, aby ju mohli hráči hrať. Hra je poskytovaná hráčom na základe licencie. Prevádzkovateľ umožňuje hráčom zakupovať si za reálne peniaze gemy, kredity alebo podobnú prémiovú menu, ktorá umožňuje hráčovi, podľa jeho uváženia, zakúpiť si virtuálne služby, ktoré zvyšujú komfort hrania hry. Gemy, kredity alebo podobná prémiová mena predstavujú virtuálne financie, ktoré môže hráč použiť iba v hre a za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „prémiová mena“).


 2. Pod označením „hra“ sa rozumejú softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom prevádzkovateľa najmä, ale nie výlučne, prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej online komunikačnej metódy a sťahovateľné/inštalovateľné pre mobilné telefóny a iné zariadenia.


 3. Hry sú určené najmä pre zariadenia podporujúce internetové prehliadače (napr. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) vždy v aktuálnej verzii alebo zariadenia, ktoré fungujú s operačným systémom príslušnej platformy.


 4. Prevádzkovateľ poskytuje virtuálne služby, ktoré si hráč môže kúpiť alebo aktivovať za prémiovú menu alebo v špeciálnych prípadoch za reálne peniaze (ďalej len „prémiové služby“). Konkrétny obsah a povaha prémiových služieb bude vždy uvedená na príslušnej stránke hry tak, aby sa s nimi vedel hráč oboznámiť pred ich zakúpením.


 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať špeciálne zľavy alebo akcie určitej, prevádzkovateľom vybranej skupine hráčov, za účelom zvýšenia predaja prémiových služieb.


 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať, či pridávať funkcie do prémiových služieb bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.


 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať, či pridávať prémiové služby bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že bude prémiová služba odobraná z ponuky, nebude možné si ju viac kúpiť alebo aktivovať. Prémiové služby, ktoré boli kúpené alebo aktivované ešte pred dátumom odobrania, budú funkčné až do skončenia predplateného obdobia.


 8. Hráč si môže zakúpiť prémiovú menu alebo prémiové služby za ceny uvedené na stránkach hry.


 9. Platba za prémiovú menu alebo prémiové služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze, sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom tretích strán. Prémiová mena alebo prémiové služby budú hráčovi poskytnuté po pripísaní hráčovej platby do systému prevádzkovateľa. Toto pripísanie môže trvať až niekoľko dní v závislosti od spôsobu platby. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa platieb je hráč povinný zaslať e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta.


 10. Pri zakúpení prémiovej meny alebo prémiovej služby, ktorú prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze, vystaví prevádzkovateľ hráčovi faktúru a odošle ju do pošty v hernom konte hráča, odkiaľ si ju hráč bude môcť stiahnuť, doplniť meno a adresu a vytlačiť. V prípade požiadavky hráča zaslať faktúru poštou, je hráč povinný uhradiť všetky vzniknuté poštovné náklady súvisiace so zaslaním faktúry. Požiadavku na zaslanie faktúry poštou je hráč povinný adresovať na e-mailovú adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. Pri nákupoch, v ktorých prevádzkovateľ figuruje iba ako subdodávateľ, prevádzkovateľ faktúru nevystavuje, ale hráč si ju môže vyžiadať od tretej strany, cez ktorú bol nákup vykonaný. Pri nákupoch na platformách prevádzkovateľ faktúru takisto nevystavuje.


 11. Prevádzkovateľ môže poskytovať jednorazové ponuky, ktoré si hráč môže kúpiť iba raz. Jednorazové ponuky môžu obsahovať prémiovú menu alebo prémiové služby, prípadne ich kombináciu. V prípade, že sa hráčovi akýmkoľvek spôsobom podarí zakúpiť si jednorazovú ponuku viackrát, bude na hráčove konto namiesto viacnásobného obsahu tejto ponuky, pripísané množstvo prémiovej meny v hodnote zodpovedajúcej cene zakúpeného balíka. Hráč môže do 24 hodín od spracovania transakcie vzniesť námietku proti takémuto riešeniu e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta.


 12. Prémiovú menu z hráčskeho konta získanú zakúpením, výhrou, či odmenou od prevádzkovateľa, nie je možné použiť nikde inde, než v hre. Hráč nemôže za žiadnych okolností žiadať za prémiovú menu výplatu peňažných prostriedkov, okrem prípadov uvedených v čl. 2, bode 16 týchto VOP. Vlastníctvo prémiovej meny hráča neoprávňuje na žiadne finančné plnenie zo strany prevádzkovateľa.


 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny prémiových služieb. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušných stránkach hry.


 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny prémiovej meny pri ktorejkoľvek platobnej metóde. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušnej stránke hry.


 15. Súčasťou hry môžu byť súťaže alebo turnaje, ktorých sa hráči môžu zúčastniť po zaplatení štartovného v prémiovej mene. Štartovné zaplatené hráčmi zostáva prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zároveň dodáva ceny do týchto súťaží. Cenami v takýchto súťažiach môžu byť herné financie, herné komponenty alebo prémiová mena, ktoré hráč nemôže použiť nikde inde, ako v hre a hráč takisto nemôže za žiadnych okolností žiadať za prémiovú menu výplatu peňažných prostriedkov alebo iné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

  V prípade, že sa súťaž neuskutoční (napríklad pre nedostatočný počet účastníkov alebo z iného dôvodu), štartovné sa účastníkom vráti v plnej výške.

  Výsledky súťaže závisia výlučne od úspešnosti jednotlivých herných postáv alebo tímov. Hráč priamo ovplyvňuje svoje výsledky napríklad tým, ako svoju postavu v hre trénuje, akú zostavu a taktiku zvolí pre svoj tím alebo v niektorých prípadoch priamo ovláda svoju postavu. Výsledok jednotlivých súťaží teda nezávisí od náhody, ale od stratégie, ktorú hráč zvolí alebo od jeho vlastnej šikovnosti.


 16. Peňažné prostriedky zaplatené hráčom na niektorej z domén prevádzkovateľa za prémiovú menu alebo prémiové služby alebo prémiová mena použitá na kúpu alebo aktiváciu prémiových služieb, môžu byť hráčovi vrátené iba za týchto podmienok:

       a) Hráč má nárok na vrátenie peňažných prostriedkov zaplatených za prémiovú menu v prípade, že hráč požiada o vrátenie peňažných prostriedkov najneskôr do 14 dní od spracovania nákupu v systéme prevádzkovateľa. Vrátená čiastka bude znížená o manipulačný poplatok vo výške 25% z výšky predmetnej čiastky, najmenej však znížená o čiastku vo výške 15 €. Ak hráč minie časť alebo celý objem zakúpenej prémiovej meny, stráca nárok na vrátenie peňažných prostriedkov.

       b) Za prémiovú menu, ktorú hráč získal iným spôsobom ako zaplatením v posledných 14 dňoch sa hráčovi za žiadnych okolností peňažné prostriedky nevracajú.

       c) Hráč má nárok na vrátenie prémiovej meny alebo peňažných prostriedkov použitých na kúpenie alebo aktivovanie akejkoľvek prémiovej služby iba v prípade, že prevádzkovateľ potvrdí chybnú funkciu tejto prémiovej služby a nedokáže chybu napraviť tak, aby hráč nebol poškodený. V takom prípade prevádzkovateľ vráti hráčovi prémiovú menu alebo peňažné prostriedky v plnej sume. V prípade, že hráč zaplatil za chybnú prémiovú službu prémiovou menou, môže žiadať iba o vrátenie prémiovej meny a nie o vrátenie peňažných prostriedkov.

       d) Hráč môže požiadať o vrátenie prémiovej meny alebo peňažných prostriedkov použitých na aktivovanie alebo zakúpenie prémiovej služby v zmysle písm. c) tohto bodu najneskôr do 7 dní od ich zakúpenia alebo aktivácie.

       e) Ak hráč nesplní všetky vyššie uvedené podmienky, na jeho žiadosť o vrátenie prémiovej meny alebo finančných prostriedkov sa nebude prihliadať.

       f) Vrátenie peňazí sa realizuje prostredníctvom platobnej služby paypal (s výnimkou platieb platobnou kartou), nachádzajúcej sa na adrese https://www.paypal.com. Žiadosť o vrátenie peňažných prostriedkov musí byť zaslaná formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. Vrátenie peňazí pri platbe platobnou kartou sa robí priamo na túto kartu po odrátaní manipulačného poplatku. Vrátenie peňazí bude vykonané v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti.


 17. V prípade, že hráč používa hru prostredníctvom platforiem prevádzkovaných tretími stranami, prevádzkovateľ nevracia peňažné prostriedky zaplatené na týchto platformách zo strany hráča za prémiovú menu alebo prémiové služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze. V takých prípadoch je vrátenie peňažných prostriedkov za prémiovú menu alebo prémiové služby, ktoré prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze plne v kompetencii prevádzkovateľov platforiem a prebieha podľa platobných podmienok platných pre príslušnú platformu.


 18. V prípade, že hráč požiada o vrátenie peňažných prostriedkov a toto vrátenie bude uskutočnené, má prevádzkovateľ právo na zablokovanie predmetného hráčskeho účtu. V prípade, že je o vrátenie finančných prostriedkov použitých na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb prevádzkovateľ žiadaný finančnou inštitúciou, či platformou, má prevádzkovateľ právo na zablokovanie predmetného hráčskeho účtu už pri obdržaní takejto žiadosti.Čl. 3 - Registrácia hráča do hry / Inštalácia hry

 1. Zaregistrovaním sa do hry alebo inštaláciou hry na svojom zariadení, hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP, ustanoveniami o ochrane osobných údajov a pravidlami používania hry, berie na vedomie, že VOP a ustanovenia o ochrane osobných údajov sú dostupné iba v anglickom a slovenskom jazyku, súhlasí s touto skutočnosťou a rozumie ich obsahu, súhlasí s poskytovaním hry pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený v zmysle čl. 7, bodu 1 týchto VOP. Pravidlá sa nachádzajú na stránkach jednotlivých hier a môžu byť pre každú hru odlišné.


 2. Kúpou balíčka prémiovej meny alebo prémiových služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze, hráč súhlasí s týmito VOP a potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a je spôsobilý a oprávnený vykonať túto platbu a vykonáva ju dobrovoľne a bez nátlaku a berie na vedomie, že hra je poskytovaná na dobu neurčitú v súlade s VOP.Čl. 4 - Podmienky hrania a prevádzkovania hry

 1. Hra je určená na voľný čas a osobné používanie. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky, že hra bude fungovať bez prerušenia a bez chýb. Hra je poskytovaná „taká aká je“ a môže obsahovať chyby a zároveň môže byť z času na čas nedostupná celá alebo jej časť z dôvodu technickej údržby, prerušenia pripojenia alebo z iných príčin. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne následky akýchkoľvek chýb alebo technických prerušení vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia dát.


 2. Hra môže byť používaná iba fyzickými osobami staršími ako 16 rokov. V prípade, že má fyzická osoba 18 alebo viac rokov, vykonaním registrácie do hry alebo vykonaním inštalácie hry na svoje zariadenie potvrdzuje, že je spôsobilá na všetky úkony spojené s používaním hry. Ak je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ale mladšia ako 18 rokov, registráciou do hry alebo vykonaním inštalácie hry na svoje zariadenie potvrdzuje, že má na všetky úkony spojené s používaním hry súhlas od svojich zákonných zástupcov. Ak je fyzická osoba mladšia ako 16 rokov alebo ak fyzická osoba nemá vyššie uvedený súhlas od svojich zákonných zástupcov, nesmie vykonať registráciu do hry a ani inštaláciu hry na svoje zariadenie a teda nie je oprávnená používať hru. Prevádzkovateľ vedome nezbiera žiadne údaje o fyzických osobách mladších ako 16 rokov.


 3. Prevádzkovateľ alebo akákoľvek pridružená spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame, špeciálne škody alebo škody spôsobené trestami udelenými administrátormi hráčovi v dôsledku jeho konania v hre alebo škody spôsobené používaním hry alebo neschopnosťou používania tejto hry, eventuálne zakúpených služieb.


 4. Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie hry je na jeho vlastné riziko. Prevádzkovateľ nemá žiadnu právnu zodpovednosť za hráčsky účet hráča, jeho stratu alebo vymazanie.


 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do hry či akejkoľvek úpravy alebo zmeny hry bez nutnosti jeho predchádzajúceho oznámenia hráčom. V podobnom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.


 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu, zamerania a funkčného obsahu hry ako aj na zmenu cien prémiovej meny, prémiových služieb a produktov súvisiacich s hrou. Pri takejto zmene hry alebo pri zmene cien prémiovej meny, prémiových služieb a produktov súvisiacich s hrou, nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.


 7. Hráč berie na vedomie, že hra a systémové špecifikácie potrebné na hranie hry sa môžu neustále časom meniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zvýšenie systémových špecifikácií potrebných na hranie tejto hry - či už voľne dostupnej alebo s aktivovanými prémiovými službami - kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Pri takejto zmene nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.


 8. Prevádzkovateľ si z dôvodu nevyhnutnej údržby alebo z technických, či iných príčin vyhradzuje právo obmedziť hráčom na nevyhnutne dlhý čas prístup do hry bez predchádzajúceho upozornenia. V takomto a podobnom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí. Prevádzkovateľ vyslovene nedáva žiadne záruky, že hra bude dostupná vždy a že nedôjde k strate žiadnych dát. Prevádzkovateľ taktiež nemôže poskytnúť žiadne záruky pre prípad ukončenia hry alebo straty akýchkoľvek herných dát z dôvodu vyššej moci (napr. konanie zo strany platforiem alebo neoprávnený zásah do hry treťou osobou). Ani v týchto prípadoch nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.


 9. Prevádzkovateľ je výlučne oprávnený k poskytovaniu podpory k hre a údržby hry. Prevádzkovateľ hry a hráč berú na vedomie, že prevádzkovatelia platforiem neposkytujú žiadnu podporu k hre a ani údržbu hry.


 10. Hra je prevádzkovaná na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie hry ako celku alebo niektorého herného servera kedykoľvek. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie hry na ktorejkoľvek platforme. Ukončeniu v takýchto prípadoch bude predchádzať upozornenie na príslušných stránkach hry, ktoré bude oznámené minimálne 3 mesiace pred takýmto ukončením (12 mesiacov v prípade hry PowerPlay Manager). Ukončenie hry na jednotlivých platformách tretích strán nie je podmienené predchádzajúcim upozornením v prípade, ak o ukončení hry (prípadne zákaze jej prevádzkovania na príslušnej platforme) rozhodne prevádzkovateľ tejto platformy. Ani vo vyššie uvedených prípadoch nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí. Hráči, ktorí sa budú registrovať do hry alebo si hru nainštalujú na svoje zariadenie po dátume takéhoto oznámenia, budú o ukončení hry informovaní bezprostredne po ich registrácii alebo inštalácii hry na svoje zariadenie.


 11. Hráč nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním a hraním hry.


 12. Hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkciou hry, či z akýchkoľvek iných dôvodov týkajúcich sa hry, nakoľko hra je poskytovaná „taká aká je“, bez záruk akéhokoľvek druhu, v zmysle bodu 1 tohto článku, s čím hráč súhlasí. Rovnako hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej únikom informácií požadovaných prevádzkovateľom od hráča pre potreby aktivácie hráčskeho konta v hre.Čl. 5 - Udelenie a rozsah licencie

 1. Prevádzkovateľ týmto udeľuje hráčovi právo používať hru. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. Hra môže byť používaná len na takom zariadení, ktoré vlastní alebo kontroluje hráč, a do ktorého je hra stiahnutá a inštalovaná, alebo na zariadení, ktoré hráč vlastní alebo kontroluje, a prostredníctvom ktorého hráč užíva resp. má prístup k hre pomocou prehliadača alebo inej online komunikačnej metódy.


 2. Prevádzkovateľ udeľuje hráčovi obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k hre výlučne pre osobné, nekomerčno zábavné účely/použitie, s nemožnosťou poskytnúť sublicenciu k hre. Licencia je udelená hráčovi hry bezodplatne, pričom prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s čl. 2 týchto VOP vyberať za nákup prémiovej meny alebo prémiových služieb poplatky. Akceptáciou týchto VOP hráč súhlasí, že nebude používať hru za iným účelom, ako je uvedený vyššie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré hráčovi nie sú výslovne udelené týmito VOP. Ak hráč poruší akékoľvek podmienky stanovené týmito VOP (najmä v zmysle čl. 6 týchto VOP) alebo pravidlá hry, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť licenciu bez upovedomenia.


 3. V súvislosti s udelením licencie hráčovi nie je dovolené najmä:

       a) dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód hry,

       b) obstarávať kópie hry alebo akejkoľvek časti hry pre tretie strany,

       c) poskytnúť sublicenciu k hre alebo sprístupniť hru tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak,

       d) upravovať hru,

       e) odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o prevádzkovateľovi ako o držiteľovi autorských práv k hre,

       f) porušovať pravidlá hry.


 4. Dodaním alebo používaním hry neprechádza na hráča žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia hry.


 5. Všetky práva k hre, jej súčastiam, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria prevádzkovateľovi. Hráč získava len tie práva a povolenia, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP. Hráč nesmie kopírovať alebo zverejňovať hru, jej akékoľvek časti alebo súvisiacu dokumentáciu.


 6. Hráč berie na vedomie, že akékoľvek otázky a požiadavky spojené s udelenou licenciou je oprávnený adresovať výlučne prevádzkovateľovi hry a nie prevádzkovateľom platforiem.Čl. 6 - Sankcie za porušenie pravidiel hrania hry

 1. Prevádzkovateľ má právo zablokovať alebo vymazať z hry hráčsky účet, ak tento účet užívateľ - hráč používa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré vynaložil na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb a zároveň nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 2. Prevádzkovateľ má právo zablokovať alebo vymazať z hry hráčsky účet, ak užívateľ tohto účtu – hráč porušil pravidlá hry. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré vynaložil na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb a zároveň nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 3. Prevádzkovateľ má právo zablokovať alebo vymazať z hry hráčsky účet, ak užívateľ tohto účtu – hráč nespolupracuje s administrátormi prevádzkovateľa pri prešetrovaní udalostí či situácií týkajúcich sa hry alebo ak nedostatočne reaguje alebo vôbec nereaguje na výzvy či požiadavky administrátorov prevádzkovateľa. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré vynaložil na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb a zároveň nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 4. Nevyužitá prémiová mena, resp. peňažná hodnota hráčom predplatených prémiových služieb, ktoré zablokovaním alebo vymazaním hráčskeho konta hráča z hry z dôvodu konania hráča špecifikovaného v čl. 6 v bodoch 1, 2 a 3 týchto VOP, prestanú byť hráčovi poskytované, predstavujú zmluvnú pokutu dojednanú medzi prevádzkovateľom a hráčom za vyššie uvedené hráčove konanie. Zablokovaním alebo vymazaním hráčskeho účtu z hry, zanikajú hráčovi akékoľvek nároky a práva vyplývajúce z hráčskeho účtu.


 5. Rozhodnutie o zablokovaní hráčskeho konta, eventuálne inom hernom treste, je výlučne v kompetencii administrátorov prevádzkovateľa. Je možné odvolanie sa voči tomuto rozhodnutiu prostredníctvom e-mailu administrátorovi, ktorý účet zablokoval, respektíve udelil trest, avšak finálne rozhodnutie administrátora je pre hráča záväzné. Administrátor za určitých okolností môže odblokovanie konta podmieniť konkrétne určenou kompenzáciou zo strany hráča – napríklad aktiváciou prémiových služieb alebo inou formou na základe dohody s hráčom, ktorá je považovaná za formu zmluvnej pokuty. To, či návrat do hry bude prostredníctvom takejto kompenzácie hráčovi umožnený, je výslovne na posúdení administrátora, hráč sa nemôže v žiadnom prípade tohto postupu automaticky dožadovať. V prípade akceptácie takejto kompenzácie, bude hráč do hry vrátený s pokutou v hre kompenzujúcou jeho možný profit vzniknutý v dôsledku porušenia pravidiel. Ďalšie opakovanie porušenia pravidiel tým istým hráčom bude znamenať okamžité zablokovanie jeho konta bez možnosti návratu do hry. Hráč súhlasom s týmito VOP súhlasí s tým, že nie je možné odvolať sa voči finálnemu rozhodnutiu administrátora na žiadnej inej inštitúcii a zároveň akceptuje fakt, že administrátori majú výlučné právo rozhodnúť o vine či nevine hráča a udeliť príslušný trest.


 6. Vyššie uvedené dôvody zablokovania alebo vymazania hráčskeho účtu z hry nie sú úplné a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa hráča je v rozpore s týmito VOP alebo pravidlami hry. Ak prevádzkovateľ rozhodne, že správanie sa hráča je v rozpore s pravidlami stanovenými týmito VOP alebo pravidlami hry, prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o zablokovaní alebo vymazaní hráčskeho účtu hráča.


 7. Zablokovaním hráčskeho účtu nedochádza k zániku zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom.Čl. 7 - Ukončenie hrania hry

 1. Poučenie Hráča podľa § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z.
  Hráč udeľuje registráciou alebo inštaláciou hry na svojom zariadení súhlas prevádzkovateľovi, aby mu začal poskytovať hru (elektronický obsah) pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní), čim hráč stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Tento súhlas je teda udelený momentom registrácie hráča v hre alebo inštaláciou hry na zariadení hráča a preto nie je možné uplatniť právo na odstúpenie podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Hráč týmto prehlasuje, že bol riadne poučený o tom, že registráciou v hre alebo inštaláciou hry na svojom zariadení, stráca právo na odstúpenie od týchto VOP podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 2. Hráč môže kedykoľvek ukončiť hranie hry tým, že požiada o vymazanie svojho konta z hry e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. Takýmto ukončením hrania hry dochádza k zániku zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom, pričom ustanovenia VOP, z ktorých povahy to vyplýva platia aj po takomto ukončení hrania hry. Po vymazaní sa konto nebude dať ďalej používať. Zo žiadosti na vymazanie hráčovho konta musí jednoznačne vyplývať požiadavka o vymazanie hráčskeho konta. Odinštalovaním hry zo zariadenia hráča nedochádza k ukončeniu hrania hry a teda k vymazaniu hráčskeho konta.


 3. V prípade vymazania hráčskeho konta na vlastnú žiadosť hráča, hráč nemá nárok na preplatenie zostávajúceho množstva prémiovej meny vo svojom hráčskom konte, ani na presun prémiovej meny do iného hráčskeho konta. Zostávajúce zakúpené nevyčerpané prémiové služby nie je možné presunúť do iného hráčskeho konta, ani vrátiť vo forme vyplatenia peňazí. Rovnako nebude hráčovi vrátená prémiová mena alebo peňažné prostriedky použité na aktivovanie alebo zakúpenie prémiových služieb. Rovnako nie je možné presúvať zostávajúce množstvo prémiovej meny z jedného hráčskeho konta do druhého, okrem situácií, kedy to je umožnené na základe osobitného súhlasu prevádzkovateľa, udeleného na základe písomnej žiadosti hráča. Súhlas prevádzkovateľa na presun prémiovej meny závisí jedine od vôle prevádzkovateľa a nie je hráčom nijako nárokovateľný.Čl. 8 - Hráčsky obsah

 1. „Hráčsky obsah“ znamená akúkoľvek komunikáciu, obrázky, zvuky a všetok materiál/prostriedky, údaje a informácie, ktoré môže hráč poslať/načítať alebo preniesť v hre, najmä, ale nie výlučne, akýkoľvek text internetového rozhovoru (chat) či hernej pošty. Prenášaním alebo podaním/predložením akéhokoľvek hráčskeho obsahu počas používania hry, hráč potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje sa, že takýto prenos alebo podanie:

       a) je presné a nie je dôverné,

       b) nie je v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretej osoby, a že hráč má oprávnenie od tretej osoby, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo je obsiahnuté v hráčskom obsahu,

       c) je bez vírusov, softvéru podporujúceho reklamu (adware), špionážneho softvéru (spyware), parazitných programov alebo iných nezákonných kódov,

       a uznáva a súhlasí, aby akýkoľvek osobný údaj hráča v rámci takéhoto obsahu bol kedykoľvek spracovaný prevádzkovateľom v súlade s týmito VOP a Pravidlami o ochrane osobných údajov.


 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, posúdiť, monitorovať, zakázať, editovať, vymazať, znemožniť prístup alebo iným spôsobom zneprístupniť akýkoľvek hráčsky obsah kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.


 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za hráčsky obsah, ktorý hráč umiestnil na stránky prevádzkovateľa a na ktoré sa vzťahujú právne predpisy z oblasti práva duševného vlastníctva, najmä autorský zákon a nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie hráčskeho obsahu ohľadom jeho nevhodného obsahu. Hráč svojím súhlasom s pravidlami a VOP prehlasuje, že so všetkým takýmto obsahom je oprávnený nakladať alebo k nemu priamo vlastní autorské práva a v prípade ich porušenia nesie za svoj čin právnu zodpovednosť.


 4. Na základe úvahy prevádzkovateľ môže monitorovať alebo zaznamenať komunikáciu hráča v hre vrátane, ale nie výlučne, text internetového rozhovoru (chat) či hernej pošty počas používania hry. Akceptovaním podmienok stanovených týmito VOP, hráč týmto udeľuje svoj neodvolateľný súhlas s takýmto monitorovaním a zaznamenávaním. Hráč berie na vedomie a súhlasí, že neočakáva ochranu súkromia pokiaľ ide o prenos akéhokoľvek hráčskeho obsahu vrátane, ale nie výlučne, textu internetového rozhovoru (chat) alebo hernej pošty.


 5. Hráč je výlučne zodpovedný za informácie, ktoré zverejňuje prostredníctvom alebo v súvislosti s hrou, a ktoré poskytuje ďalším osobám. Prevádzkovateľ môže vyradiť, odmietnuť zverejniť alebo vymazať akýkoľvek hráčsky obsah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.


 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah správ a e-mailov odoslaných hráčmi prostredníctvom ich hráčskych kont v hre a názory vyjadrené hráčmi v hre v správach, textoch alebo e-mailoch sa nemusia stotožňovať s názormi prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za texty a vyobrazenia, ktoré hráč vkladá do herného prostredia hry. Ak tieto texty či vyobrazenia porušujú pravidlá hry, či sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, má prevádzkovateľ právo na základe vlastného posúdenia administrátorov ich okamžite odstrániť bez možnosti dožadovania sa akejkoľvek kompenzácie zo strany hráča.


 7. Odoslaním hráčskeho obsahu na stránky prevádzkovateľa, hráč automaticky udeľuje prevádzkovateľovi právo a povolenie na používanie, reprodukciu, zmenu, odstránenie, prispôsobenie, publikáciu, preklad, vytvorenie iných diel z obsahu, distribúciu, predvádzanie a zobrazovanie tohto hráčskeho obsahu (v celku alebo jeho časť) celosvetovo alebo právo zakomponovať ho do iných diel v akejkoľvek forme, v akomkoľvek médiu alebo technológii známej teraz alebo vyvinutej neskôr, bez nároku na honorár, bez časového obmedzenia, bez možnosti odvolania, nevýhradné a s plným právom udeliť sublicenciu.


 8. Hráč je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú spoluprácu za účelom vyšetrenia akéhokoľvek podozrenia z protizákonnej, podvodnej alebo nevhodnej činnosti, najmä, nie však výlučne, udeliť prístup prevádzkovateľovi k častiam svojho hráčskeho účtu chráneného heslom a za týmto účelom hráč udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na prístup k častiam svojho hráčskeho účtu chráneného heslom.Čl. 9 - Ďalšie ustanovenia a podmienky hrania hry

 1. Prevádzkovateľ neručí za škody vzniknuté zneužitím hesla do hráčskeho konta tretími osobami.


 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom nové VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Hráč bude na zmenu VOP upozornený priamo v hre v deň zverejnenia nových VOP. Hráč je oprávnený do 7 dní odo dňa zverejnenia nových VOP od nich jednostranne odstúpiť. Odstúpenie od VOP je hráč povinný oznámiť prevádzkovateľovi e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. E-mailová správa musí obsahovať jasný prejav vôle odstúpenia od týchto VOP. Odstúpenie od VOP uskutočnené po lehote, neurčité odstúpenie, alebo odstúpenie, ktoré neobsahuje jasný prejav vôle jednostranne odstúpiť od VOP v dôsledku ich zmeny zo strany prevádzkovateľa, sa považuje za neplatné. V prípade, že prevádzkovateľ nedostane e-mail od hráča o odstúpení od VOP, má sa za to, že hráč po uplynutí 7 dní od zverejnenia oznámenia o zmene VOP vyslovuje súhlas s týmito VOP a v nich vykonanými zmenami. Platným a účinným odstúpením hráča od týchto VOP zaniká právo hráča ďalej používať hráčsky účet v hre, prevádzkovateľ je oprávnený hráčsky účet hráča vymazať.


 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke. Hráč bude na zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov upozornený priamo v hre v deň zverejnenia nových Pravidiel ochrany osobných údajov.


 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel hry bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke hry.


 5. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje na skutočnosť, že nadmerné hranie počítačových a mobilných hier so sebou prináša zdravotné riziká a prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu ujmu vzniknutú hráčovi v dôsledku hrania hry.


 6. Hráč berie na vedomie, že hraním hry a prezentáciou myšlienok, návrhov na vylepšenie a nápadov na verejných i súkromných fórach v hre, nevznikajú hráčovi žiadne nároky a práva duševného vlastníctva vo vzťahu k prevádzkovateľovi.


 7. Všetky mená a priezviská fiktívnych postáv figurujúcich v hre, údaje viažuce sa k týmto menám a všetky vyobrazenia tvárí zverejnené v hre sú fiktívne a akákoľvek podobnosť s menami, podobizňou alebo s osobnými údajmi reálnych osôb je čisto náhodná.


 8. Hráč môže mať vo svojom konte virtuálne herné peniaze (v hre môžu byť nazvané ako hotovosť a pod.), ktoré môže použiť na rôzne operácie v hre. Tieto herné peniaze nie je možné použiť nikde inde, než v hre. Hráč nemôže za žiadnych okolností žiadať za herné peniaze výplatu peňažných prostriedkov a vlastníctvo herných peňazí hráča neoprávňuje na žiadne finančné plnenie ani iné plnenie zo strany prevádzkovateľa.


 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať hráčovi hernú podporu v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku. Hráč môže kontaktovať hernú podporu e-mailom na adresy uvedené na stránkach príslušnej hry, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach hry alebo e-mailom na adrese support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta.


 10. Prevádzkovateľ je výlučne oprávnený riešiť porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú hry alebo používania hry hráčom.


 11. Hráč registráciou do hry alebo inštaláciou hry na svojom zariadení prehlasuje, že:

       a) sa nenachádza v krajine, ktorá podlieha embargu udeleného vládou USA alebo v krajine, ktorá bola označená vládou USA za „krajinu podporujúcu terorizmus“, a

       b) nie je vedený na žiadnom zozname vlády USA, v ktorom sú vedené zakázané alebo obmedzené osoby.


 12. Prevádzkovateľ a hráč berú na vedomie a súhlasia s tým, že Apple a jeho dcérske spoločnosti, sú oprávnenou treťou stranou v spojitosti s týmito VOP a ako také sú oprávnené presadzovať tieto VOP vo vzťahu k hráčovi.


 13. V prípade nejasností a rozporov v obsahu alebo vo výklade rôznych jazykových verzií týchto VOP sa za rozhodujúcu a platnú verziu považuje slovenská jazyková verzia.


 14. Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a hráčom platí výhradne právny poriadok Slovenskej republiky.


 15. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto VOP.


 16. Všetky prípadné v budúcnosti vzniknuté spory medzi hráčom a prevádzkovateľom budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade súdneho sporu je príslušným súdom na rozhodnutie miestne príslušný súd v sídle prevádzkovateľa.


 17. Zaregistrovaním sa do hry alebo inštaláciou hry na svojom zariadení hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP, berie na vedomie, že VOP a ustanovenia o ochrane osobných údajov sú dostupné iba v anglickom a slovenskom jazyku, súhlasí s touto skutočnosťou a rozumie ich obsahu.
Všeobecná pravidla hry Biathlon Mania

 • tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky hry
 • neznalost těchto pravidel neomlouvá
 • administrátoři hry mají absolutní právo rozhodnout, zda někdo pravidla porušuje nebo ne
 • způsob a účinnost trestu za porušení pravidel určuje administrátor hry
 • nejvyšším trestem za porušení pravidel je zablokování uživatelského konta se zablokováním IP adresy uživatele
 • všechny situace, explicitně nezahrnuté v těchto pravidlech, budou posouzené a vyřešené individuálně na základě rozhodnutí administrátorů
 • na obecná pravidla navazují vždy pravidla na jednotlivých serverech, které je povinen každý uživatel stejně dodržovat
 • v případě nejasností a rozporů v obsahu nebo ve výkladu různých jazykových verzí těchto pravidel se za rozhodující a platnou verzi považuje slovenská jazyková verze

Pravidla serveru

  Je zakázáno:
 • vlastnit více než jedno uživatelské konto ve hře
 • darovat své konto ve hře jinému uživateli
 • přihlásit se do cizího konta nebo se o to pokoušet
 • prozradit své heslo jinému uživateli a umožnit mu tak přihlášení do tvého konta
 • jakýmkoliv způsobem cíleně a vědomě přesouvat herní finance za účelem zvýhodnění nějakého uživatele realizované jedním nebo více uživateli
 • podvádět jakýmkoliv způsobem, snažit se získat heslo jiných uživatelů nebo se snažit znechutit hraní jiným uživatelům jakýmkoliv způsobem
 • zneužívat jakékoliv chyby a nedostatky ve hře a v pravidlech
 • prohledávat stránky, vytvářet, používat nebo distribuovat aplikace, které automatizují některé části hry, pokud nejsou schválené tvůrci hry
 • snažit se získat informace, které nejsou explicitně uváděné na stránkách, nebo posílat data podobným způsobem
 • pokusit se zcizit nebo sabotovat majetek PowerPlay Manager s.r.o. nebo navádět jiné, aby tak udělali
 • propagovat nebo jinak zviditelňovat jiné online hry (po dohodě prostřednictvím e-mailu support@biathlonmania.com je možné udělit výjimku)
 • spamovat v poště - posílat nevyžádané zprávy (například reklamu)
 • na stránkách hry a v poště posílat nebo psát výhružné, urážlivé, nebo ponižující zprávy nebo texty
 • na stránkách hry urážet, vyhrožovat, nadávat, nebo jinak znevažovat kteréhokoliv z uživatelů hry
 • na stránkách hry a v poště uveřejňovat příspěvky, které propagují trestné činy, nebo jsou v rozporu se zákonem
 • navádět jiné uživatele na aktivity, které jsou v rozporu s pravidly hry
 • používat vulgární anebo jiné nevhodné jména biatlonisty
 • umístit do hry texty, obrázky nebo jiné elementy, pokud na ně uživatel nevlastní autorská práva
 • umístit do hry texty, obrázky nebo jiné elementy, které svým obsahem pobuřují ostatní manažery
 • jakýmkoliv způsobem propagovat jiné webstránky nebo produkty bez souhlasu administrátorů hry
 • jakýmkoliv způsobem podvádět při získávání referalů, včetně nabádání osob, které nemají v úmyslu hru hrát, k vytvoření účtu pouze za účelem zisku referala
 • zneužívat funkci ohlašování nevhodných příspěvků na chatu
 • diskutovat na chatu o politice nebo náboženství
 • dávat na chat jakoukoli formu reklamy
 • používat na chatu Caps Lock
 • spamovat na chatu

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
online hier Prevádzkovateľa
(ďalej aj „Pravidlá“)

Tento dokument upravuje vybrané práva a povinnosti Prevádzkovateľa, oprávnených a dotknutých osôb pri spracovávaní osobných údajov v rámci všetkých hier (ďalej len „Hra“) poskytovaných Prevádzkovateľom v informačnom systéme prostredníctvom príslušných internetových domén alebo prostredníctvom iných platforiem, ktorými sú najmä, ale nie výlučne, iOS (Apple’s App Store), Android (Google Play), sociálna sieť Facebook, platforma Amazon (ďalej len „Platformy“) vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ:

Názov: POWERPLAY MANAGER, s.r.o.
Sídlo: Budatínska 57, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 722 405
DIČ: 2022302337
E-mail: support[a]powerplay.studio
Telefónne číslo: +421915637243

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

OBSAH

Článok I Preambula
Článok II Definície základných pojmov
Článok III Dotknutá osoba
Článok IV Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom
Článok V Tretie strany
Článok VI Bezpečnosť a kontrola
Článok VII Zásady používania súborov cookies
Článok VIII Likvidácia osobných údajov
Článok IX Záverečné ustanovenia

Článok I
PREAMBULA

Osobné údaje v informačnom systéme poskytovaných Hier spracovávame v súlade s dobrými mravmi a výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Článok II
DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Adresa – je súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu.

Blokovanie osobných údajov – je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej Zákonom.

Cezhraničný tok osobných údajov – je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba – je pre účely Hry, fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorá pred zapojením sa do Hry potvrdzuje oboznámenie sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Pravidlami na ochranu osobných údajov, viažucimi sa k Hre, a zaregistrovaním sa do Hry ich akceptáciu (ďalej aj „Hráč“).

Hra – je informačný systém komunikujúci s používateľom (ďalej aj „Dotknutá osoba“ a/alebo „Hráč“) pomocou 2D alebo 3D grafiky a zvukov na účely zábavy alebo vzdelávania.

Hráč – viď Dotknutá osoba.

Informačný systém osobných údajov – je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely Zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Likvidácia osobných údajov – je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.

Oprávnená osoba – je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru alebo na základe poverenia, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa Zákona.

Osobné údaje – sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Poskytovanie osobných údajov – je poskytnutie osobných údajov pre účely sprístupnenia Hry. Podľa Zákona v širšom kontexte ide aj o odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine.

Prevádzkovateľ – spoločnosť POWERPLAY MANAGER, s.r.o.

Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Sprostredkovateľ – je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 Zákona a v súlade so Zákonom.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov – je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Úrad – v tomto dokumente ide o Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, vykonávajúci nezávislý dozor nad ochranou osobných údajov a podieľajúci sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Tretia strana – je každý, kto nie je dotknutou osobou, Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

Zverejňovanie osobných údajov – je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na verejne prístupnom mieste.

Článok III
DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom pre účely Hry týkajú, a je staršia ako 16 rokov (ďalej aj „Hráč“). Hráč odsúhlasením týchto Pravidiel prehlasuje, že:

 • je starší ako 16 rokov, a že k udeleniu súhlasu na spracovávanie osobných údajov pre Prevádzkovateľa nepotrebuje súhlas od svojich rodičov resp. iných nositeľov rodičovských práv a povinností,
 • osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do Hry poskytol Prevádzkovateľovi až po dôkladnom oboznámení sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) a Pravidlami na ochranu osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) viažucimi sa k tejto Hre a to dobrovoľne. Poskytnutím osobných údajov berie na vedomie VOP aj Pravidlá.

Má u Prevádzkovateľa právo na:

 • informácie o rozsahu osobných údajov o nej spracúvaných,
 • prístup ku svojim osobným údajom,
 • opravu, obmedzenie spracovávania alebo likvidáciu svojich osobných údajov Prevádzkovateľom spracovávaných,
 • namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov a ich prenosu.

Uplatnenie svojich práv môže Hráč zrealizovať emailom na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto pravidiel. Uplatnenie týchto práv musí Hráč vykonať z emailu, ktorý má prepojený so svojim kontom v Hre, za účelom overenia tohto prepojenia. Tento email si Hráč vie kedykoľvek v nastaveniach Hry zmeniť. Pre rýchlejšie spracovanie žiadosti sa odporúča uviesť do emailu názov Hry a server Hry.

V prípade, že uplatnenie práva Hráča nebude zo strany Prevádzkovateľa akceptované, má tento Hráč právo podať sťažnosť na príslušnom Úrade.

Ak Hráč požiada o vymazanie svojich osobných údajov, Prevádzkovateľ posúdi túto žiadosť v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s týmito Pravidlami, a ak je žiadosť oprávnená, vykoná likvidáciu týchto osobných údajov do 60 dní od doručenia žiadosti.

Článok IV
OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Hráča, ktoré mu tento poskytol za účelom jeho vážneho záujmu o zapojenie sa do Hry. Hráč si je vedomý, že bez poskytnutia týchto údajov nie je zapojenie sa do Hry technicky možné a preto k tomuto účelu poskytol Prevádzkovateľovi priamo alebo sprostredkovane tieto svoje osobné údaje:

 • meno a priezvisko (v prípade, že je súčasťou e-mailu),
 • e-mail,
 • IP adresa,
 • časy prihlásení,
 • krajina Hráča,
 • identifikačný kód Hráča vygenerovaný príslušnou Platformou.

Hráč zaregistrovaním sa do Hry udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie aj týchto nasledovných osobných údajov, ktorý môže Hráč kedykoľvek odvolať:

 • meno a priezvisko (len ak ho Hráč sám uvedie alebo ho sprístupní Platforma, z ktorej Hráč hrá Hru),
 • fotka Hráča (len ak jej nahranie umožňuje príslušná Hra a Hráč si ju do nej sám nahral),
 • lokalizačné údaje (IP adresa) na reklamné, marketingové alebo pre účely vypracovávania herných štatistík,
 • e-mail na reklamné a marketingové účely, informačné účely alebo pre účely vypracovávania herných štatistík,
 • krajina, v ktorej sa zariadenie Hráča nachádza (pre účely vypracovávania herných štatistík).

Odvolanie súhlasu vykoná Hráč zaslaním emailu, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že odvoláva súhlas so spracovávaním konkrétnych osobných údajov. Odvolanie súhlasu musí Hráč vykonať z emailu, ktorý má prepojený so svojim kontom v Hre. Tento email si Hráč vie kedykoľvek v nastaveniach Hry zmeniť. Pre rýchlejšie spracovanie odvolania súhlasu sa odporúča uviesť do emailu názov Hry a server Hry.

Pre účely Hry je prípustné poskytnutie len pravdivých a správnych údajov. Za pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol.

Za poskytnutie osobných údajov zo strany Hráča tretím stranám, najmä pri realizácii platieb, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a z takéhoto poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľovi nevyplývajú povinnosti uložené platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje ako meno a poštová adresa môžu byť Prevádzkovateľom od Hráča individuálne vyžiadané v prípade, ak Hráč vyhral cenu v súťaži organizovanej Prevádzkovateľom alebo partnerom Prevádzkovateľa. V prípade, že si takéto údaje Prevádzkovateľ vyžiada, budú použité iba za účelom odoslania cien Hráčovi. Hráč môže odmietnuť poskytnutie týchto informácií, ale v takom prípade stráca nárok na cenu, ktorú v súťaži vyhral.

Prevádzkovateľ je z dôvodu skvalitnenia Hry a poskytovania podpory k nej, oprávnený vyhotovovať záznam obrazovky Hráča počas hrania Hry, a to prostredníctvom nástrojov svojich alebo tretích strán. Vzhľadom k tomu, že tento záznam nedokáže jednoznačnejšie identifikovať konkrétneho Hráča a nie je vytvorený za účelom bližšej identifikácie Hráča, nepovažuje sa toto za spracovávanie osobných údajov.

Článok V
TRETIE STRANY

Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ využíva v Hre služby, ktoré zhromažďujú a využívajú Hráčove reklamné identifikátory za účelom poskytovania reklamných a s nimi súvisiacich služieb (napríklad služby Google AdSense pre video a AdSense pre Hry, služby spoločnosti Apple alebo služby Google Analytics Advertising Features). Z tohto dôvodu môžu tretie strany, ako napríklad spoločnosť Google alebo Apple, zhromažďovať tieto identifikátory. Vzhľadom k tomu, že takto zhromažďované informácie neumožňujú identifikáciu osôb, nepovažujú sa tieto za osobné údaje.

Ak Prevádzkovateľa upozorní alebo si u neho svoje právo uplatní Hráč, alebo ak Prevádzkovateľ sám zistí, že tretej strane poskytol nesprávne, neúplné alebo neaktuálne údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, je povinný bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom oznámiť to každému, komu ich poskytol. Prevádzkovateľ v oznámení uvedie aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, upravil, aktualizoval alebo zlikvidoval a aké opatrenia žiada prijať od tretej strany. Tretia strana je povinná na základe oznámenia Prevádzkovateľa vykonať ním požadované opatrenia, najmä zablokovať osobné údaje v informačnom systéme a bez zbytočného odkladu ich doplniť, opraviť, upraviť, aktualizovať alebo zlikvidovať.

Od oznámenia je možné upustiť len vtedy, ak je objektívne nemožné a/alebo je možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia. Prevádzkovateľ, ktorý upustí od oznámenia z objektívnych dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete, je povinný na požiadanie Úradu preukázať, že upustenie od oznámenia bolo opodstatnené.

Prevádzkovateľ je v nevyhnutnej miere oprávnený poskytnúť údaje Hráča len tým tretím stranám, s ktorými ho viaže zmluvná spolupráca ošetrujúca zároveň aj agendu ochrany osobných údajov a to len pre splnenie predmetu takto uzatvorenej zmluvy. Za takéto poskytnutie údajov sa môže považovať napr. ich poskytnutie tretej strane, ktorá vedie Prevádzkovateľovi účtovníctvo, tretej strane, ktorá je poskytovateľom platobných metód alebo tretej strane, ktorá je oprávnená uchovávať údaje pre Prevádzkovateľa (napr. spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, bankám, spoločnosti PayPal, mobilným službám, webhostingom, vyhotoviteľovi štatistík atď.), a to aj do zahraničia, ale len za účelom poskytnutia podpory Hráčovi alebo iba v miere nutnej k poskytnutiu dostatočnej podpory alebo pre nevyhnutné potreby Prevádzkovateľa, avšak vždy v súlade so Zákonom.

Tretie strany, ktorých reklamy sa zobrazujú v Hre, alebo ktorých webstránky Hráč navštívi po kliknutí na niektoré odkazy na stránke Hry, môžu tiež ukladať a inštalovať cookies na Hráčovom zariadení (viď obchodné podmienky a ustanovenia ochrany osobných údajov relevantnej tretej strany, kde nájdete informácie o tom ako získavajú a používajú vaše osobné údaje a o tom, či a za akým účelom používajú cookies).

Prevádzkovateľ získava, spracováva a sprístupňuje reklamným spoločnostiam Hráčove lokalizačné údaje získané z GPS, Wi-Fi alebo z telekomunikačných veží. Tieto lokalizačné údaje Prevádzkovateľ sprístupňuje týmto spoločnostiam za účelom používania reklamných systémov týchto spoločností. Tieto údaje sú však Prevádzkovateľom získavané v takom obmedzenom rozsahu a takým spôsobom, že z nich nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. V zmysle uvedeného ich preto nie je možné považovať za osobné údaje.

Pri registrácii prostredníctvom sociálnej siete Facebook je užívateľské meno automaticky vyplnené podľa mena užívateľa na sociálnej sieti Facebook. E-mailová adresa Hráča prepojená s jeho Facebookovým kontom, bude uložená v databáze Prevádzkovateľa. Hráč si môže užívateľské meno a e-mailovú adresu zmeniť v nastaveniach konta priamo v Hre.

Všetky transakcie vykonané prostredníctvom platobnej metódy poskytovanej treťou stranou (PayPal, Skrill apod.) sa riadia ustanoveniami ochrany osobných údajov daného poskytovateľa platobnej metódy.

Hráč berie na vedomie, že hraním Hry prostredníctvom platforiem, sa naňho vzťahujú podmienky ochrany osobných údajov týchto platforiem.

Nižšie uvedení sprostredkovatelia môžu spracovávať osobné údaje poskytnuté Hráčom:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Hráčov u sprostredkovateľa VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha - Hostivař, ČR, IČO: 61505455.

Prevádzkovateľ využíva služby svojho sprostredkovateľa AppsFlyer, Ltd. (https://www.appsflyer.com) za účelom vypracovávania štatistík o používaní Hry.

Prevádzkovateľ využíva služby svojho sprostredkovateľa The Fyber Group (Fyber N.V., Fyber Monetization Ltd., Fyber GmbH, Fyber Media GmbH, Fyber RTB GmbH, Advertile Mobile GmbH, and Heyzap Ltd.) (https://www.fyber.com/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom.

Prevádzkovateľ využíva služby svojho sprostredkovateľa Chartboost, Inc. (https://answers.chartboost.com) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom.

Prevádzkovateľ využíva služby svojho sprostredkovateľa Unity Ads, Inc. (https://unity3d.com) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom.

Prevádzkovateľ využíva služby svojho sprostredkovateľa Facebook (https://www.facebook.com) za účelom marketingu.

Článok VI
BEZPEČNOSŤ A KONTROLA

Za bezpečnosť spracovávania osobných údajov zodpovedá Prevádzkovateľ. Tento je povinný osobné údaje chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou, zmenou, neoprávneným prístupom k nim, ich sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a inými ako dohodnutými spôsobmi spracovávania. Na tento účel prijal Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovávaniu osobných údajov. Opatrenia uvedené v predchádzajúcej vete má Prevádzkovateľ spracované v Bezpečnostnej smernici, ktorú je povinný aktualizovať tak, aby zodpovedala prijatým zmenám počas celého spracovávania.

Prevádzkovateľ spracováva údaje získané od Hráčov len v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Všetky osoby pracujúce s osobnými údajmi Hráčov sú k tomuto oprávnené a boli poučené o povinnosti dodržiavať všetky zásady dôvernosti a mlčanlivosti.

Článok VII
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Cookies sú malé množstvá informácií vo forme textových súborov, ktoré Hra ukladá na zariadení Hráča. Cookies umožňujú Prevádzkovateľovi monitorovať návštevnosť Hry, zjednodušiť Hráčovi návštevy Hry (napríklad tým, že si systém zapamätá jazyk, ktorý si Hráč vybral pri poslednom prihlásení do Hry). Dočasný súbor cookie sa tiež používa na uloženie Hráčovej „relácie“. Bez tohto dočasného súboru cookie (ktorý sa vymaže potom, ako Hráč vypne prehliadač), by sa Hráč musel znovu prihlasovať na každej stránke.

Hráč udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s ukladaním cookies na Hráčovom zariadení tým, že povolí svojmu internetovému prehliadaču inštalovať a ukladať cookies. Ak si Hráč neželá, aby Hra inštalovala a ukladala cookies na jeho zariadení, môže v nastaveniach svojho internetového prehliadača zakázať ukladanie cookies. Viac informácií o tom ako zakázať cookies v nastaveniach internetového prehliadača nájdete v sekcii „Pomocník“ vo vašom internetovom prehliadači (alebo navštívte stránku www.aboutcookies.org). Prosím berte na vedomie, že ak zakážete cookies vo vašom internetovom prehliadači, nebudete môcť využívať množstvo funkcií Hry.

Reklamné spoločnosti (tretie strany) môžu používať súbory cookies na zobrazovanie reklám na stránkach Prevádzkovateľa. Používanie súboru cookies DART umožňuje týmto spoločnostiam a ich partnerom zobrazovať reklamy pre Hráčov na základe ich návštev stránky Prevádzkovateľa alebo na ostatných internetových stránkach. Hráči môžu zrušiť používanie súboru cookies DART po návšteve príslušných stránok reklamných spoločností.

Článok VIII
LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vymazanie účtu Hráča
V prípade vymazania účtu Hráča z Hry, Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje, ktoré spracováva Prevádzkovateľ na základe súhlasu Hráča a osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre hranie Hry. Tieto osobné údaje Hráča budú zmazané do 60 dní od vymazania hráčskeho účtu z Hry, ak nepodliehajú archivácii.

Osobné údaje, ktoré spracováva Prevádzkovateľ na základe súhlasu Hráča
Pri odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov, budú predmetné osobné údaje Hráča (spracovávané na základe súhlasu Hráča) vymazané bezodkladne najneskôr do 60 dní od odvolania súhlasu. Odvolanie tohto súhlasu vykoná Hráč zaslaním emailu, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že odvoláva súhlas so spracovávaním konkrétnych osobných údajov. Odvolanie súhlasu musí Hráč vykonať z emailu, ktorý má prepojený so svojim kontom v Hre.

Osobné údaje, ktoré spracováva Prevádzkovateľ a ktoré sú nevyhnutné pre hranie Hry
Hráč môže požiadať o odstránenie svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre hranie Hry, poslaním e-mailu na adresu na adresu uvedenú na stránkach príslušnej Hry alebo na adresu support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou Hry, servera a hráčskeho konta. V žiadosti musí byť vyslovene uvedené, že žiada o vymazanie svojich osobných údajov, nevyhnutných pre hranie Hry. V prípade, že požiada Hráč o takéto odstránenie osobných údajov, bude jeho hráčske konto vymazané. V prípade, že v e-mailovej žiadosti nebude vyslovene uvedené, že Hráč žiada o vymazanie osobných údajov nevyhnutných pre hranie Hry, nebudú jeho osobné údaje vymazané. Žiadosť o vymazanie osobných údajov musí Hráč poslať z emailu, ktorý má prepojený so svojim kontom v Hre. Tieto osobné údaje Hráča budú zmazané do 60 dní od vymazania hráčskeho účtu z Hry, ak nepodliehajú archivácii.

Hráč vyjadrením súhlasu s týmito Pravidlami udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas k spracovávaniu a uchovávaniu ním poskytnutých osobných údajov v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov pre účely Hry. Prevádzkovateľ prehlasuje, že e-mailové adresy vymazaných účtov nebudú použité na účely posielania informácií o Hre, iných projektov Prevádzkovateľa alebo partneroch Prevádzkovateľa a ani nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane na tieto účely.

Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený, ak je to potrebné, uchovávať osobné údaje, ktorými sú emailová adresa, IP adresy, časy prihlásení a krajina Hráča aj napriek žiadosti o odstránenie týchto osobných údajov alebo aj po vymazaní účtu Hráča z Hry, za účelom plnenia svojich zákonných povinností vyplývajúcich v spojitosti s článkom 58 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článkom 24f vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/2013. V tomto prípade si Prevádzkovateľ ponechá tieto osobné údaje na dobu nevyhnutne potrebnú k splneniu svojich povinností (maximálne 10 rokov).

Skutočnosť, že Hráč nehrá Hru neznamená odvolanie súhlasu Hráča so spracovávaním osobných údajov. Hráč môže kedykoľvek odvolať súhlas na spracovávanie osobných údajov alebo požiadať o odstránenie osobných údajov nevyhnutných pre hranie Hry v zmysle predchádzajúcich ustanovení.

Článok IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Pravidlá podliehajú aktualizácii v nadväznosti na prípadné zmeny zákona a sú záväzné pre Prevádzkovateľa, dotknuté osoby a tretie strany v nevyhnutnom rozsahu. Za doplnenie, prípadne zmeny realizované v týchto Pravidlách je zodpovedný Prevádzkovateľ.

Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom vydania.

V Bratislave, 25.5.2018